Andrássy Gyula Alapítvány

Beszámoló a felvidéki Andrássy-kastélyok és a lőcsei levéltár látogatásáról (2017. június)

Az utazás célja a Szlovák Nemzeti Levéltár Lőcsén őrzött Andrássy család feldolgozatlan levéltári anyagának feltérképezése, valamint egy jövőbeli együttműködés előkészítése, amelynek keretén belül feldolgozásra kerülne ez az dokumentumgyűjtemény. Az Andrássy család krasznahorkai ágának dokumentumai igen, a betléri ágának dokumentumai nem kutathatók, ugyanis a gyűjtemény feldolgozatlan, azaz nincs róla tételes katalógus.

Az iratok a 13. századtól kezdve (legkorábbi irat 1293-ból származik) részletesen dokumentálják az Andrássy család gazdasági, kulturális, politikai tevékenységék, betekintést engednek úgy a hivatalos, mint a magánjellegű levelezésbe. Az uradalmak menedzsmentjét részletesen lehet követni a peres iratok, adás-vételi szerződések, térképek, stb. révén. Az Andrássy levéltár a magyar történettudomány és kultúrtörténet egyedi, eddig kiaknázatlan tárháza. Nemcsak az első dualizmus kori miniszterelnök, id. Andrássy Gyula miatt, de a család többi tagjának (Széchenyi István közeli barátja volt Andrássy György, Andrássy Manó, Andrássy Dénes, stb.) politikai, művészeti, kultúraszervező tevékenysége miatt is.

Az utazás másik célja volt bejárni az Andrássy-kastélyokat, amelyek ma múzeumként működnek.

Az Andrássy-kastélyok közül a legfontosabb a betléri, amely Szlovákiában és az egész közép-európai régióban egyedinek tekinthető, mert megmaradt eredeti berendezése. A kastélymúzeumról jelentek meg publikációk, de a gyűjteményről ezidáig nem készült átfogó feldolgozás. A kastély értékei közül a legfontosabb a grófi könyvtár, amely kb. 12 000 kötetet tartalmaz, köztük értékes ősnyomtatványokat is. Ennek a könyvtárnak a katalogizálása még nem történt meg, ezért feldolgozása és hozzáértő elemzése fontos kultúrtörténeti adalékkal szolgálna a magyar olvasási kultúra, könyvtártörténet szempontjából. Az Andrássy Gyula Alapítvány jó szakmai kapcsolatot ápol a betléri kastélymúzeummal és a látogatás során megerősítésre került a partnerségi viszony.

Tőketerebesen található id. Andrássy Gyula gróf neogótikus stílusban épült mauzóleuma. A volt miniszterelnök ezt a kastélyt tekintette egyik kedvelt tartózkodási helyének. A kastélyt nemrég újították fel, jelenleg folyik az új kiállítás építése. Homonnán egy alapjaiban reneszánsz várkastély áll, amelyet a 18. században alakítottak át, gazdag falképfestés látható a belső terekben. A 19. században modernizálták az épületet, ekkor készült el az impozáns lépcsőház és a kétszintes könyvtárterem. A homonnai kastélyban őrzik az Andrássy család több portréját is, így Andrássy Gyula és felesége Kendeffy Katinka Eduard Dubufe francia festő által készített képmásait.

A csapat a homonnai kastélyban