Odescalchi Mark beszéde Andrássy Gyula lovasszobrának avatásakor

Az újra felállított szobor

Tisztelt Házelnök úr, Főpolgármester úr, hölgyeim és uraim.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Andrássy Gyula közvetlen leszármazottai nevében én mondhatok köszönetet a kormánynak, amely eredeti helyén állította fel az egykori szobor remek másolatát

Andrássy Gyula szobra eltűnt a második világháború után, amikor Rákosi elvtárs – más szobrokkal együtt – beolvasztatta, hogy elkészülhessen a nagy Sztálin elvtárs óriási bronz szobra.

Ugyancsak eltűntek Andrássy Gyula leszármazottai is.

Legfiatalabb lányunokája, a nagyanyám, Andrássy Klára grófnő, Odescalchi Károly herceg felesége 1941-ben elhagyta Budapestet. Korábban a nácik elől menekülő lengyel katonatiszteknek és civileknek segített. Az akkori brit nagykövet, Owen O’Malley figyelmeztette, hogy szerepel a Gestapo halál-listáján, és jobb lenne elhagynia Magyarországot. Andrássy Klára brit segítséggel elmenekült, és egészen Dubrovnikig jutott, ahol ’41 áprilisaban halálosan megsérült egy olasz bombatámadás során.

Fia, édesapám, Odescalchi Pál herceg budapesti diákként ’44-ben részt vett az ellenállásban. Utána a szovjetek Gödöllőn fogolytáborba zárták, ahol csaknem meghalt. Amikor ‘46-ban kiszabadult, elhagyta Budapestet és Angliába költözött.

Unokabátyámat, Andrássy Gyula dédunokáját, Pallavicini György őrgrófot ’44-ben a németek a dachaui koncentrációs tárborba zárták náciellenes tevékenységéért. Nem sokkal kiszabadulása után Budapesten ’45-ben elfogták a szovjetek, és nyoma veszett. ’48-ban halt meg a moszkvai Lubjanka börtönben.

Andrássy Gyula, a liberális politikus nem rokonszenvezett volna sem a jobb- sem a baloldali diktatúrákkal.

A kommunista diktatúraban Andrássy Gyula tevékenységét és örökségét hagyták a feledés homályába veszni. Sikeresen dolgozott Deák Ferenccel a kiegyezésen, és ő lett Magyarország miniszterelnöke. Nemzetközi tapasztalatai segítettek értékes szövetségek formálásában, amikor a Monarchia külügyminisztere lett. Tevékenysége csúcspontja az 1878-as berlini kongresszus volt, majd egy évvel később a kettős szövetség letrehozasa Németországgal.

Deák Ferenc úgy írta le Andrássyt, mint „az isteni kegyelemtől nekünk adott providenciális embert”.

A kiegyezést csaknem fél évszázadig tartó hatalmas felvirágzás követte. A birodalom minden sarkából Budapestre jöttek az emberek, a város gyorsan fejlődött. Pest ma látható képét akkor tervezték meg, Andrássy vezetése alatt.

Most Andrássy szobra visszakerült a helyére, hogy emlékeztessen az egyik legnagyobb magyar államférfi örökségére. Norman Stone professzor (aki itt van köztünk) dolgozik már Andrássy Gyula életrajzán, hiszen 1908 óta nem készült biografia a nagy államférfiról. A professzor számos díj nyertese, az oxfordi egyetem történelemtanára és Margaret Thatcher brit miniszterelnök tanácsadója volt. A könyv a kiegyezés 150-ik évfordulójára jelenik meg, többek között az Andrássy Gyula Alapítvány támogatásával.

A család büszkén tekint Andrássy Gyulának a Parlamenthez visszatért lovas szobrára és hálás a kormánynak, amely ezt létrehozta.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Gróf Andrássy Gyula mellszobrának ünnepélyes felavatása Gödöllőn

2011-ben az Alapítvány megállapodott a Gödöllői Királyi Kastéllyal, hogy hosszú távú letétként rendelkezésére bocsátja Gróf Andrássy Gyula márvány mellszobrát, Siklódy Lőrinc erdélyi szobrászművész alkotását, ami ünnepélyes keretek között emlékezik meg Andrássy és a Királyi Kastély közötti kapcsolatról. Andrássy miniszterelnökként 1867-ben szerezte meg a kastélyt az államtól az új királyi párnak szánt koronázási ajándékként. A szobor Deák Ferenc portréja mellett a Koronázási teremben lesz kiállítva a nagyközönség számára. Így az 1867-es, Ausztriával kötött Kiegyezés két megtervezője egymás mellett kerül bemutatásra.

A műalkotás átadására ünnepélyes szoboravatás keretében került sor 2011. június 23-án a kastély Koronázási termében. Az esemény házigazdai szerepét a magyar külügyminiszter vállalta el, ami egybeesett a magyar EU-elnökséggel, és így külföldi képviselők is nagy számban voltak jelen.

Martonyi János külügyminiszter, Mark Odescalchi alapítványi elnök, és Gönczi Tibor kastélyigazgató köszöntötték a vendégeket, majd Martonyi és Odescalchi urak felavatták a szobrot.

Martonyi külügyminiszter elmondta, megtiszteltetés számára, hogy e rendkívül jeles elődjét, az Osztrák-Magyar Monarchia első magyar külügyminiszterét ünnepelheti.

Rokonszenves beszédében párhuzamot vont aközött, hogy Andrássy hogyan tartotta fenn a stabilitást a Monarchia idején, és ma milyen hasonló kérdéseket kell mérlegelni a térségben. Az eseményről készített fotók alább láthatók:

Siklody Lőrinc Andrássy Gyula mellszoborának leleplezése

Az Alapítvány 2010-ben adományként megkapta Andrássy Gyula márvány mellszobrát, melyet az erdélyi szobrász Siklody Lőrinc (1876-1945) megrendelésre készített 1899 körül.

Siklódy Lőrinc:
id. Andrássy Gyula mellszobra

Viszonzásképp, az Alapítvány a szobrot – hosszú távú letétként – a Gödöllői Királyi Kastély rendelkezésére bocsátja.

Június 23-án, a magyar EU-elnökség ideje alatt, leleplezési ünnepségre kerül sor Gödöllőn, ahol Martonyi János külügyminiszter rövid beszédet tart.

Andrássy Gyula kiállítás Gödöllőn

Az “Andrássy Gyula emmigrációs évei: 1849-1857” című kiállítás június 5-én, pénteken, délután 5 órakor nyílik meg Gödöllőn. A kiállításhoz Csorba László professzor írt bemutatkozó anyagot, melyet ITT olvashatnak.

A gödöllői kastélyban alig egy hónap múlva, 2009. június 5-én 17 órakor gróf Andrássy Gyuláról nyílik időszaki kiállítás, amely egy kiállítás-sorozat második része lesz: az Erzsébet királynéhoz közel álló férfiak kerülnek bemutatásra. Tavaly Rudolf trónörökösről nyílt kiállítás, az idén Andrássy grófról, jövőre pedig egy I. Ferenc Józsefről szóló tárlat van tervbe véve. A kiállítás célja az, hogy az emberek minél jobban megismerjék Andrássy Gyulát, ezt a karizmatikus egyéniséget, politikust, miniszterelnököt, később a Monarchia külügyminiszterét, aki emellett Magyarország egyik legnagyobb birtokosa és a királyné jóbarátja (és NEM TÖBB) volt.

A tárlat a szlovákiai Betléri Kastélymúzeum és a Homonnai Kastélymúzeum anyagával és bécsi anyagokkal is gazdagodik a magyarországi múzeumok anyaga mellett. Rendkívül jelentős ez a kiállítás, hiszen Magyarországon külön kiállítás még nem foglalkozott a gróf életével.

A kiállítás megnyitó utáni hétvégén, az ún. KORONÁZÁSI HÉTVÉGÉN (2009. június 6-7.) számos program között több ismeretterjesztő előadás lesz tartva, melyek ugyancsak az Andrássy családhoz és Andrássy Gyula grófhoz kapcsolódnak. Előadást tart szombaton (6-án ) többek között a Betléri Kastélymúzeum igazgatónője, Éva Lázárova a Betléri Kastélyról, Szilvia Lőrincikova muzeológus az Andrássyak műgyűjtéséről, vasárnap (7-én) F. dr. Dózsa katalin művészettörténész Erzsébet királyné és gróf Andrássy Gyula kapcsolatáról, és dr. Buzinkay Géza történész a gróf Andrássy Gyuláról megjelent karikatúrákról!

A kiállításhoz katalógus is készül, sok neves történész, művészettörténész írásaival. A tárlat 2009. szeptember 27-ig lesz nyitva.

Bryan Cartledge: Megmaradni

Bryan Cartledge: Megmaradni… A magyar történelem egy angol szemével című könyv bemutatója 2008. június 4-én, este 6 órakor lesz Nagy-Britannia budapesti nagykövetségén. Az eredeti könyv, melynek címe The Will to Survive: A History of Hungary, két kiadást ért meg angolul, s most az Officina Kiadó gondozásában jelenik meg magyarul az Ünnepi Könyvhét alkalmából. A könyvet John Lukacs történész professzor mutatja be és beszélget a szerzővel.

A könyvbemutatót követően a nagykövet úr zárt körű fogadást ad.

Levelek az Andrássy-házból

A General Press Kiadó 2007. május 29-én könyvbemutatót rendezett Budapesten, az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen a Levelek az Andrássy-házból (1864-1869) című kötet megjelenése alkalmából, melyet a 2007-es könyvhéttel egy időben mutattak be.

A gróf Andrássy Gyula alkalmazásában álló, egykori társalkodónő levelezés-gyűjteményének közzétételét Odescalchi Pál, az Andrássy Gyula Alapítvány megalapítója segítette elő. Ő is jelen volt az ünnepségen, csakúgy, mint Gergely András történész, az ELTE egyetemi tanára, aki a könyvet bemutatta és hosszasan méltatta, valamint Cieger András a General Press részéről, aki a bevezetőt írta a könyvhöz.

A következőkben rövid leírást olvashatnak a könyvről.

Levelek az Andrássy házból (1864-1869) címmel a 2007. évi könyvhétre jelent meg Mary Elizabeth Stevens magántulajdonban lévő angol nyelvű leveleinek magyar fordítását tartalmazó kötet. A levelek mindeddig ismeretlenek voltak a 19. századi magyar történelemmel foglalkozó kutatók előtt is (a forrásokat 1999-ben egy kis példányszámú kiadványban Londonban tették közzé: Letters from Hungary 1864 to 1869. Written by Mary Elizabeth Stevens to her mother and sister. London, PRP 1999.) A roppant érdekes hungarika-forrás nem a kiegyezés (a dualizmus) korszakának manapság már elég jól ismert politikatörténetéhez szolgáltat újabb adalékokat, hanem ennél sokkal izgalmasabb területekre nyújt bepillantást. A forrás értékét mindenekelőtt az adja, hogy segítségével pontosabb képet alkothatunk az 1860-as évek magyar arisztokráciájának életmódjáról, mentalitásáról, rejtett társasági viszonyairól (időnként pletykáiról), illetve szűkebben véve az Andrássy család magánéleti szokásairól, nevelési elveiről, életkörülményeiről stb. A könyv azonban nem csak a szakmabelieket érdekelheti, a laikus számára is szórakoztató, érdekes olvasmány.

Külön érdekessége még a kötetnek, hogy a levelek szerzője külföldi, ráadásul nő. Az 1860-70-es évek magyar történelmére vonatkozó levelezéseket és memoárirodalmi munkákat ismerve, ez meglehetősen ritkának mondható. A levelek egy angol nevelőnő (és nyelvtanár) szemével láttatják velünk a polgárosodás útjára lépett ország, a főváros és az 1867-es kiegyezést követő első magyar miniszterelnök, gr. Andrássy Gyula családjának mindennapjait. Ezt egészítik ki a hamisítatlan női megfigyelések: a magyar arisztokrata hölgyek által betöltött közéleti szerepekről, a társas érintkezés normáiról, a gyereknevelés elveiről, az öltözködési és étkezési szokásokról, a szórakozási, időtöltési lehetőségekről.

A mintegy 170 levelet a kiadás során szakszerű jegyzetapparátussal, tudományos igényű előszóval és névmutatóval láttuk el. Továbbá, kiadványunkban közzéteszünk több – családi hagyatékban lappangó -, eddig még sehol sem közölt fényképet is.

Kiadónk úgy véli, hogy a könyv 2007. évi megjelentetése méltó módon illeszkedik az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulójához.

Kérjük, menjen az Könyvismertető oldalra, hogy további, a sajtóban megjelent ismertetőket olvashasson a könyvről.

Fogadás

Az Alapítvány fogadást tartott az alkalomból, hogy Sir Bryan Cartledge The Will to Survive: A History of Hungary című könyve puhakötésű kiadásban is megjelent. A fogadást 2006. november 2-án tartották Budapesten, az Andrássy Gyula Egyetem Andrássy-termében.

Mark Odescalchi és Sir Bryan Cartledge Andrássy Gyula portéja előtt az Andrássy Gyula Egyetem róla elnevezett termében.

The Will to Survive

A The Will to Survive londoni könyvbemutatója 2006. április 5-én zajlott le a Magyar Kulturális Központban. A megjelentek közt volt Szombati Béla, az Egyesült Királyság magyar nagykövete. John Lukács professzor és Péter László professzor beszédeikben méltatták a könyv történelmi pontosságát, objektivitását, és a szerző kitűnő írói stílusát.

2006 április 27-én John Nichols nagykövet volt kegyes fogadást adni a budapesti Brit Nagykövetségen, Sir Bryan Cartledge The Will to Survive: A History of Hungary című könyvének bemutatója alkalmából. A fogadáson számosan megjelentek, többek között helyi történészek, például Jeszenszky Géza volt magyar külügyminiszter, a Magyarországon élő brit közösség tagjai, és érdeklődő magyarok.

Néhány szavas köszöntője után Nichols nagykövet bemutatta Sir Bryant a közönségnek, aki – mint maga is brit nagykövet volt Budapesten 1980-től 1983-ig – lelkesen érdeklődik a magyar történelem iránt. Frank Tibor, az ELTE történelem szakának professzora ezután hosszasan beszélt a könyvről, megemlítve, hogy betöltötte azt a nagyon régi igényt, hogy létezzen egy korszerű magyar történelemkönyv angol nyelven is. Külön dicsérte objektivitását, s e célból felolvasott két fejezetet: egyet Horthy tengernagyról és kormányzóról, majd egy másikat a néhai kommunista vezetőről, Kádár Jánosról. Végezetül, Sir Bryan maga írta le pár szóval érdeklődését a magyar történelem iránt, s hangsúlyozta, hogy azért akart könyvet írni, hogy egy külföldi szemével mutassa be azt. Teljesen tisztában van azzal a ténnyel, hogy “néhány nézete nem lesz a magyarok számára kellemes”. Továbbá, kedvesen megköszönte az Andrássy Gyula Alapítvány támogatását, hogy segített a könyv megjelentetésében.

A könyv Budapesten 8.500 forintért kapható a Bestsellers könyvesboltban. A The Will to Survive: A History of Hungary című könyv kritikáit elolvashatja angol nyelven az Könyvismertető oldalon.

Levelek az Andrássy-házból (1864-1869) – sajtószemle

Papiruszportál.hu Kulturális Honlap – 2007. május 29
ITT
Eredeti hivatkozás: http://www.papiruszportal.hu/site/?lang=1&f=&p=56&n=1574 

Papiruszportal.hu Kulturális Honlap – 2007. július 2.
ITT
Eredeti hivatkozás: http://www.papiruszportal.hu/site/?lang=1&f=&p=6&n=1614

Közéleti Gazdasági Krónika – 2007 június – Kultúra, Kiállítások, Könyvek
ITT
Eredeti hivatkozás: http://www.kronika.matav.hu/2007jun/Kultura.htm

Múlt-Kor Történelmi Honlap – 2007. június 9.
ITT
Eredeti hivatkozás: http://www.mult-kor.hu/cikk.php?article=17680

168 Óra Online – 2007. július 24.
ITT
Eredeti hivatkozás: http://www.168ora.hu/cikk.php?id=8125

Vas Népe (Szombathely) – 2007. július 23.
ITT