Andrássy Gyula Alapítvány

IN EFFIGIE – Kiállítás Andrássy Gyula születésének 200. évfordulója alkalmából Betléren

A betléri Andrássy kastélymúzeumban időszaki kiállítást rendeztek Andrássy Gyuláról IN EFFIGIE – a legnagyobb európai magyar gróf Andrássy Gyula életéről címmel. A kiállítás megnyitójára 2023. június 15-én került sor, amelyre Mark Odescalchi elnököt hívták meg, hogy beszédet mondjon az Alapítvány és az Andrássy-leszármazottak képviseletében. A kiállítás megnyitóján elhangzott beszéde alább olvasható:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Gróf Andrássy Gyula egyenes ági leszármazottai és az Andrássy Gyula Alapítvány nevében szeretném megköszönni a megtisztelő meghívást, hogy, beszédet tartsak  a gróf születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján.

Andrássy Gyula, mint a Habsburgok ellen fellépő forradalmár, 1848/49 után nyolc évet töltött száműzetésben Párizsban és Londonban. Ez alatt az idő alatt kialakult benne a képesség, hogy hogyan lehet egyesíteni és nem megosztani az embereket, és hogyan lehet tanulni e két nagy város gazdasági és társadalmi fejlődéséből. Párizsban látta a várostervezés és átalakítás példáját. Ezt óhajtotta megvalósítani, amikor az 1870-es években ösztönözte,hogy írjanak ki tervpályázatot Pest város fejlesztésére. Ennek eredményeként egy európai metropolisz született.

A nemzetközi szintű legfejlettebb kezdeményezésekből tanulni és ihletet meríteni – ez a 19. században elsősorban Nyugat-Európára vonatkozott – része volt a családi hagyományoknak. Nagybátyja, Andrássy György jó barátja volt Széchenyi Istvánnak. Ők ketten többször is Londonba utaztak, hogy Nagy-Britannia ipari forradalma példájából tanuljanak. Széchenyi barátja ifjú unokaöccsét pártfogoltjának tekintette, akire nagy jövő vár. Andrássy Gyula valóban tisztában volt nagybátyja és annak kiváló barátja reformelképzeléseivel, azokat tovább fejlesztette, és azokra épített, amikor 1867-ben Magyarország miniszterelnöke lett. Hivatali ideje alatt döntő szerepe volt a politikai színtér kialakításában. Előmozdította a modernizációt és a fejlődést, és hitt az alkotmányosság és a liberalizmus elveiben.

Később, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia külügyminisztere lett, ráirányult a nemzetközi rivaldafény. Diplomáciai képességei és pragmatikus viselkedése nagyon fontos volt, hogy egyensúlyozni lehessen Poroszország és Oroszország között. Célja a béke és a stabilitás megtartása volt, önbizalommal és bölcsességgel hajózott a bonyolult európai geopolitikai helyzet vizein.  Képességei és hozzáállása elnyerte partnerei tiszteletét és elismerését.  Diplomáciai tevékenysége legfontosabb lépése az 1878-as berlini kongresszus kezdeményezése volt, amelynek a kastélyban látható festmény is emléket állít. Ez a kiállítás részletesen bemutatja Andrássyt, a politikust és a magánembert, tehát erről nem kell tovább beszélnem önöknek. Mint a család és az Alapítvány képviselője, üdvözlöm ezt a kezdeményezést, mert összhangban van a mi küldetésünkkel.

Édesapám, Odescalchi Pál, Andrássy Gyula dédunokája 2005-ben hívta életre az Alapítványt, hogy foglalkozzék Andrássy Gyula történelmi, kulturális és politikai hagyatékával, amelyet a kommunizmus idején kitöröltek a történelemből. Az Alapítvány elsődleges célja a család kulturális öröksége feltárása és nyilvánosságra hozatala.

Remek alkalom ez számomra, hogy beszéljek arról, hogy az elmúlt 4-5 évben milyen együttműködés alakult ki a Alapítvány és szlovákiai partnereink,  a Szlovák Állami Levéltár és a Szlovák Nemzeti Múzeum – Betléri Múzeum között. 2018-ban az Andrássy Gyula Alapítvány exkluzív szerződést kötött a Szlovák Belügyminisztériummal az Andrássy levéltár digitalizálásáról, amely 1290 és 1948 közötti dokumentumokat tartalmaz. Eredetileg Krasznahorkán, Betléren és más birtokon volt az anyag. A teljes levéltár több, mint 1200 dobozt tesz ki. A Betléri Múzeummal  a múzeum birtokában levő archív fényképeket dolgozzuk fel a lehető legmodernebb technikával.

A levéltárban megtalálhatók többek közt Andrássy György és Széchenyi István közötti levelek, mely az imént említett kapcsolatot illusztrálja. Számos középkori kézirat és egyéb okmányok és dokumentumok rendkívül sok témát és hosszú időszakokat ölelnek fel. A 19. századtól létező fényképalbumok és egyéni fotók között sok a profi arckép, de sok a családtagok által készített fénykép, bepillantást engedve a Betlérben és a világban folyó arisztokrata életbe.

Örömmel adom hírül először a nyilvánosság előtt, hogy számításaink szerint az Alapítvány a következő év folyamán befejezi ezt a páratlan digitalizálási projektet.

Utána is folytatjuk az digitális állomány feldolgozását, reméljük, hogy sok érdekes dokumentumot és fényképet fedezünk fel és azonosítunk, melyek segítnek, hogy jobban megértsük a család szerepét és – mint ezen a kiállításon –  annak legkiválóbb tagja, gróf Andrássy Gyula életét és tetteit.

Nagyszerű ez az alkalom, hogy találkozhatom önökkel ezen a sokatmondó kiállításon, amely megmutatja, hogy a művészet és a történelem tanulmányozóinak a kölcsönös tiszteleten alapuló együtműködése a szomszédok közötti jobb megértéshez vezet. Mi ugyanannak az európai közösségnek, az Európai Uniónak vagyunk a tagjai, amelyben új lehetőségek nyílnak, hogy felfedezzük közös kulturális örökségünket  Biztos vagyok benne, hogy Andrássy Gyula helyeselné ezt az irányt, és kétségtelen, hogy sokan egyetértenének vele a 19. századi szlovák hazafiak közül is.

Ismételten szeretnék köszönetet mondani a mai meghívásért. Sok sikert kívánok a kiállításhoz és számítok a további jövőbeli együttműködésre.

Betlér (Szlovákia), 2023. június 15.