Andrássy Gyula Alapítvány

Odescalchi Mark beszéde Andrássy Gyula lovasszobrának avatásakor

Az újra felállított szobor

Tisztelt Házelnök úr, Főpolgármester úr, hölgyeim és uraim.

Az a megtiszteltetés ért, hogy Andrássy Gyula közvetlen leszármazottai nevében én mondhatok köszönetet a kormánynak, amely eredeti helyén állította fel az egykori szobor remek másolatát

Andrássy Gyula szobra eltűnt a második világháború után, amikor Rákosi elvtárs – más szobrokkal együtt – beolvasztatta, hogy elkészülhessen a nagy Sztálin elvtárs óriási bronz szobra.

Ugyancsak eltűntek Andrássy Gyula leszármazottai is.

Legfiatalabb lányunokája, a nagyanyám, Andrássy Klára grófnő, Odescalchi Károly herceg felesége 1941-ben elhagyta Budapestet. Korábban a nácik elől menekülő lengyel katonatiszteknek és civileknek segített. Az akkori brit nagykövet, Owen O’Malley figyelmeztette, hogy szerepel a Gestapo halál-listáján, és jobb lenne elhagynia Magyarországot. Andrássy Klára brit segítséggel elmenekült, és egészen Dubrovnikig jutott, ahol ’41 áprilisaban halálosan megsérült egy olasz bombatámadás során.

Fia, édesapám, Odescalchi Pál herceg budapesti diákként ’44-ben részt vett az ellenállásban. Utána a szovjetek Gödöllőn fogolytáborba zárták, ahol csaknem meghalt. Amikor ‘46-ban kiszabadult, elhagyta Budapestet és Angliába költözött.

Unokabátyámat, Andrássy Gyula dédunokáját, Pallavicini György őrgrófot ’44-ben a németek a dachaui koncentrációs tárborba zárták náciellenes tevékenységéért. Nem sokkal kiszabadulása után Budapesten ’45-ben elfogták a szovjetek, és nyoma veszett. ’48-ban halt meg a moszkvai Lubjanka börtönben.

Andrássy Gyula, a liberális politikus nem rokonszenvezett volna sem a jobb- sem a baloldali diktatúrákkal.

A kommunista diktatúraban Andrássy Gyula tevékenységét és örökségét hagyták a feledés homályába veszni. Sikeresen dolgozott Deák Ferenccel a kiegyezésen, és ő lett Magyarország miniszterelnöke. Nemzetközi tapasztalatai segítettek értékes szövetségek formálásában, amikor a Monarchia külügyminisztere lett. Tevékenysége csúcspontja az 1878-as berlini kongresszus volt, majd egy évvel később a kettős szövetség letrehozasa Németországgal.

Deák Ferenc úgy írta le Andrássyt, mint „az isteni kegyelemtől nekünk adott providenciális embert”.

A kiegyezést csaknem fél évszázadig tartó hatalmas felvirágzás követte. A birodalom minden sarkából Budapestre jöttek az emberek, a város gyorsan fejlődött. Pest ma látható képét akkor tervezték meg, Andrássy vezetése alatt.

Most Andrássy szobra visszakerült a helyére, hogy emlékeztessen az egyik legnagyobb magyar államférfi örökségére. Norman Stone professzor (aki itt van köztünk) dolgozik már Andrássy Gyula életrajzán, hiszen 1908 óta nem készült biografia a nagy államférfiról. A professzor számos díj nyertese, az oxfordi egyetem történelemtanára és Margaret Thatcher brit miniszterelnök tanácsadója volt. A könyv a kiegyezés 150-ik évfordulójára jelenik meg, többek között az Andrássy Gyula Alapítvány támogatásával.

A család büszkén tekint Andrássy Gyulának a Parlamenthez visszatért lovas szobrára és hálás a kormánynak, amely ezt létrehozta.

Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.