Andrássy Gyula Alapítvány

Sir Bryan Cartledge könyve

Sir Bryan Cartledge (az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete 1980-1983-ig) The Will to Survive: A History of Hungary című művének kiadása a Timewell Press kiadó gondozásában 2006. márciusában várható. Az Alapítvány támogatást nyújtott a megjelenéshez.

A The Will to Survive című könyv leírja, ahogyan az ellenséges szomszédai által körbekerített, inváziónak és megszállásnak kitett kis ország – mely fennállása óta többnyire két birodalom szorításában létezett – hogyan élte túl eseménydús történelmét és vált szuverén demokratikus köztársasággá az Európai Unión belül. A mongol, Ottomán, Habsburg, náci és szovjet birodalmak eltűntek, de Magyarország, mely mind az ötnek áldozata volt, s annak ellenére, hogy elszenvedte a következményeit annak, hogy minden háborúban a vesztes oldalon harcolt, még mindig birtokolja helyét Európában, melyre a magyar törzsek a 9. században jogot formáltak.

A szerző, kinek érdeklődése Magyarország iránt akkor kezdődött, mikor brit nagykövetként megkezdte szolgálatát Kádár kommunista rezsimének hanyatló évei alatt, nyomon követi Magyarország történelmét kezdve a magyarok Európába érkezésétől egészen Magyarország NATO- és európai uniós csatlakozásáig. A tizenegy évszázad, melyet e számadás felölel, magában foglal középkori nagyságot, török hódoltságot, Habsburg uralmat, sikertelen küzdelmet a függetlenségért, az Első Világháború utáni súlyos területi és népesség-veszteséget, a jóvátétel reményében kötött végzetes szövetséget a náci Németországgal, és negyven év – a szovjetek által kirótt – kommunizmust, melyet megszakított 1956 bátor, ám kegyetlenül elfojtott forradalma. A The Will to Survive a forradalom 50. évfordulójának estéjén fog megjelenni, amely alkalom kíváncsiságot fog kiváltani Európa nagy túlélőjének hosszú történelme iránt.

A könyvet kritikai elismerésben részesítették a következők:

John Lukács professzor:

„A Magyarországról szóló történetek általában e kis ország szülötteinek a munkái. Kevés kivétel van erre, ám most van egy nagyon értékes kivételünk. Bryan Cartledge könyve, a The Will to Survive: A History of Hungary című írás több okból is kiemelkedik: az író széles tudása, történelmi és emberi éleslátása, valamint szerzői stílusának finomsága okán. Magyarország egykori nagykövete volt. Könyvének számos oldala őszinte együttérzésről tanúskodik, és ennek az országnak és népének néha tragikus, néha viszont lelkesítő történelme – nem mindig kritikátlan – megértéséről.”

Charles Wheeler, az egykori BBC tudósító és gyártásvezető, aki az 1956-os forradalmat tudósította a Panorama programnak:

„Alaposan kikutatott, átfogó képet nyújtó, világos és kitűnően megírt történelmi mű, mely egészen elmeríti az olvasót, s így még inkább üdvözöljük megjelenését 50 évvel Magyarország 1956-os sikertelen, ám lelkesítő forradalma után.”

Eme ajánlások meg fognak jelenni a könyv borítóján.

A könyv megjelenését népszerűsítő eseményeknek London és Budapest ad helyszínt 2006. áprilisában.

BRYAN CARTLEDGE
Miután kettős képesítést szerzett, először történelemből, majd orosz nyelvből a Cambridge-i Egyetemen, Bryan Cartledge kutatásba kezdett az Orosz Forradalom különböző szemszögeiről az Oxford Egyetem St. Antony College intézetében (ahol 1958-ban kutatói ösztöndíjat szavaztak meg neki), majd a Stanford Egyetem Hoover Intézetében. Felkérték, hogy segítsen Sir Anthony Eden-nek (később Avon grófja) emlékiratai első kötetének megírásában, mely tapasztalat arra ösztönözte, hogy diplomáciai karriert kezdjen. A Brit Diplomata Szolgálat alatt Cartledge szolgált Svédországban, a Szovjetunióban, és Iránban, mielőtt 1977-ben kinevezték a brit miniszterelnök tengerentúli ügyekért felelős tanácsadójának. Ebben a minőségében szolgált mind James Callaghan, mind Margaret Thatcher alatt, mielőtt elfogadta első nagyköveti kinevezését Magyarország brit nagyköveteként 1980-ban. Ezután a Kabinetiroda Védelmi és Tengerentúli Államtitkárságának lett a vezetője, mint a brit kabinet helyettes államtitkára. Ezután visszatért Moszkvába nagykövetként, ahol rendszeres kapcsolatban állt Mihail Gorbacsovval és Edvard Shevernadze-val. Cartledge 1988-ban hagyta ott a Diplomáciai Szolgálatot, miután kinevezték az Oxford Egyetem Linacre College intézetének rektorává. Oxfordban hat könyvet szerkesztett környezetvédelmi témákban. Magyar nyelvből diplomát szerzett a Westminster-i Egyetemen és a Debreceni Egyetemen. Magyarországról szóló történelmi leírása, a The Will to Survive betölti azt a törekvést, mely az ország iránti mély érdeklődéséből fakadt, ahol a korai 80-as években három évet élt. 1985-ben lovaggá ütötték.