Andrássy Gyula Alapítvány

Levelek az Andrássy-házból

A General Press Kiadó 2007. május 29-én könyvbemutatót rendezett Budapesten, az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetemen a Levelek az Andrássy-házból (1864-1869) című kötet megjelenése alkalmából, melyet a 2007-es könyvhéttel egy időben mutattak be.

A gróf Andrássy Gyula alkalmazásában álló, egykori társalkodónő levelezés-gyűjteményének közzétételét Odescalchi Pál, az Andrássy Gyula Alapítvány megalapítója segítette elő. Ő is jelen volt az ünnepségen, csakúgy, mint Gergely András történész, az ELTE egyetemi tanára, aki a könyvet bemutatta és hosszasan méltatta, valamint Cieger András a General Press részéről, aki a bevezetőt írta a könyvhöz.

A következőkben rövid leírást olvashatnak a könyvről.

Levelek az Andrássy házból (1864-1869) címmel a 2007. évi könyvhétre jelent meg Mary Elizabeth Stevens magántulajdonban lévő angol nyelvű leveleinek magyar fordítását tartalmazó kötet. A levelek mindeddig ismeretlenek voltak a 19. századi magyar történelemmel foglalkozó kutatók előtt is (a forrásokat 1999-ben egy kis példányszámú kiadványban Londonban tették közzé: Letters from Hungary 1864 to 1869. Written by Mary Elizabeth Stevens to her mother and sister. London, PRP 1999.) A roppant érdekes hungarika-forrás nem a kiegyezés (a dualizmus) korszakának manapság már elég jól ismert politikatörténetéhez szolgáltat újabb adalékokat, hanem ennél sokkal izgalmasabb területekre nyújt bepillantást. A forrás értékét mindenekelőtt az adja, hogy segítségével pontosabb képet alkothatunk az 1860-as évek magyar arisztokráciájának életmódjáról, mentalitásáról, rejtett társasági viszonyairól (időnként pletykáiról), illetve szűkebben véve az Andrássy család magánéleti szokásairól, nevelési elveiről, életkörülményeiről stb. A könyv azonban nem csak a szakmabelieket érdekelheti, a laikus számára is szórakoztató, érdekes olvasmány.

Külön érdekessége még a kötetnek, hogy a levelek szerzője külföldi, ráadásul nő. Az 1860-70-es évek magyar történelmére vonatkozó levelezéseket és memoárirodalmi munkákat ismerve, ez meglehetősen ritkának mondható. A levelek egy angol nevelőnő (és nyelvtanár) szemével láttatják velünk a polgárosodás útjára lépett ország, a főváros és az 1867-es kiegyezést követő első magyar miniszterelnök, gr. Andrássy Gyula családjának mindennapjait. Ezt egészítik ki a hamisítatlan női megfigyelések: a magyar arisztokrata hölgyek által betöltött közéleti szerepekről, a társas érintkezés normáiról, a gyereknevelés elveiről, az öltözködési és étkezési szokásokról, a szórakozási, időtöltési lehetőségekről.

A mintegy 170 levelet a kiadás során szakszerű jegyzetapparátussal, tudományos igényű előszóval és névmutatóval láttuk el. Továbbá, kiadványunkban közzéteszünk több – családi hagyatékban lappangó -, eddig még sehol sem közölt fényképet is.

Kiadónk úgy véli, hogy a könyv 2007. évi megjelentetése méltó módon illeszkedik az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés 140. évfordulójához.

Kérjük, menjen az Könyvismertető oldalra, hogy további, a sajtóban megjelent ismertetőket olvashasson a könyvről.