Andrássy Gyula Alapítvány

Visszakerül az Országház mellé id. Andrássy Gyula gróf lovasszobra

A Kossuth téren zajló felújítások részeként visszakerülnek eredeti helyükre azoknak az emlékműveknek és szobroknak a másolatai, melyek a II. világháborút megelőzően a téren foglaltak helyet. Így 2014-ben Gróf Andrássy Gyula lovasszobrának másolata is visszakerül eredeti helyére, az Országház déli oldalára.

Andrássy emlékét az Országgyűlés 1890. február 18-án bekövetkezett halála után rögtöntörvénybe foglalta. Az 1892-ben kiírt szoborpályázatot Zala György nyerte, az elkészült szobrot 1906. december 2-án avatták fel Ferenc József jelenlétében. Az alábbiakban az eredeti mű három fotója látható.

A bronzszobor 7 méter magas márványtalapzaton állt, melynek egyik oldalán bronz dombormű ábrázolta az 1867-es, Deák és Andrássy nevéhez fűződő kiegyezés betetőzéseként szolgáló koronázási ceremóniát. A talapzat másik oldalán az 1878-as, Andrássy kezdeményezésére létrejött berlini kongresszus bronz domborműve volt látható, ahol a nagyhatalmak Európa hatalmi egyensúlyáról egyezkedtek. Az eredeti domborművek másolatait már megrendelték. A talapzaton álló lovasszobor 6 méter magas volt és ritka értékkel bírt. A tér déli oldala fölé magaslott, és könnyen kivehető volt a Duna budai oldaláról is.

Az eredeti szobrot 1945-ben, bár a világháború alatt nagyobb sérülés nem érte, a tervezett Kossuth-hídra hivatkozva elbontották. A bronzanyagot minden bizonnyal a hatalmas Sztálin-szobor megépítéséhez használták fel. Utóbbit a Szovjetunió elleni, 1956-os forradalom során rombolták le.